CZYM JEST RDZA - Fabryka Farb i Lakierów MALEXIM

CZYM JEST RDZA

RÓŻNICA POMIĘDZY RDZĄ I KOROZJĄ

CZY MOŻNA ZAPOBIEC POWSTAWANIU RDZY?

Czym jest rdza, a czym korozja? Czy potrzebujesz farby na rdzę czy na korozję? Jak możesz sobie z nimi radzić? Jak należy oczyścić podłoże z korozji? Jaka farba jest najlepsza na rdzę? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym artykule. Dlatego zanim wybierzesz się do sklepu po dobrą i sprawdzoną farbę do malowania elementów metalowych i żeliwnych, sprawdź czego naprawdę potrzebujesz i na co będziesz działać.

RÓŻNICA POMIĘDZY RDZĄ I KOROZJĄ

Wbrew obiegowej opinii rdza i korozja to nie to samo. Jaka jest więc różnica pomiędzy rdzą i korozją?

Rdza to nazwa dla warstwy o niejednolitej strukturze, która powstaje na powierzchni metali w wyniku procesu zwanego korozją, będącego stopniowym niszczeniem materiału pod wpływem czynników atmosferycznych. Zatem rdza to warstwa, a korozja to proces, który powoduje powstawanie niepożądanej warstwy. Rdza jest wynikiem produktów utleniania żelaza i jego stopów (np. stali) w wodzie, wilgotnej atmosferze lub gruncie. Rdza zawiera głównie tlenki i wodorotlenki żelaza.

Korozja to proces niszczenia wskutek działania czynników środowiskowych. Podstawowe rodzaje korozji metali to:

  • Korozja chemiczna: rozwija się pod wpływem powietrza bez udziału wilgoci. Gdy tlen atmosferyczny połączy się z metalem, powoduje jego utlenienie, prowadzące do powstawania warstw tlenków metali. Korozja chemiczna atakuje najczęściej całą powierzchnię stykającą się z powietrzem. Jednak nie zawsze jest to proces szkodliwy. Gdy warstwa tlenku jest mocno związana z powierzchnią metalu, chroni ona metal przed dalszym utlenianiem. Zjawisko tworzenia się takiej warstwy ochronnej to pasywacja.
  • Korozja elektrochemiczna: ma miejsce, gdy czynnikiem korodującym jest woda. Stal zawiera w swoim składzie oprócz żelaza również węgiel w postaci grafitu lub węgliku żelaza Fe3C. W zetknięciu z wodą (czyli elektrolitem) żelazo oraz węgiel przyjmują różne potencjały elektrochemiczne (potencjał elektrochemiczny określa podatność na utlenianie). Powstają w ten sposób mikroogniwa. Ogniwo zawsze jest zbudowane z anody i katody. Anoda to elektroda zbudowana z substancji o niższym potencjale, a katoda o potencjale wyższym w układzie. Proces utleniania zachodzi na anodzie, a redukcja na katodzie. W ten sposób tworzy się mikroogniwo złożone z żelaza i węgla, gdzie żelazo jest zawsze biegunem ujemnym – anodą. Grafit oraz węglik żelaza mają wyższe potencjały od żelaza, a zatem są w tym układzie katodą. Korozja rozpoczyna się w samorzutnie jako efekt reakcji elektrochemicznej.

Rdza, która tak nam dokucza na powierzchni metalu to właśnie produkt korozji elektrochemicznej.

Ze względu na różnorodność czynników powodujących korozję, można przyjąć, że jest to proces nieuchronny, choć nie tak trudny do wyeliminowania oraz skutecznego zapobiegania. Metalowe elementy w domu, w ogrodzie z czasem pokrywają się rdzą, tracąc na estetyce i wytrzymałości. W naszym artykule także mówimy, jak usunąć rdzę i jaką farbę wybrać.

CZY MOŻNA ZAPOBIEC POWSTAWANIU RDZY?

Najszerzej stosowaną metodą ochrony przed rdzą jest nakładanie powłok ochronnych na metalowe powierzchnie. Stosuje się 2 rodzaje powłok ochronnych:

  • Powłoki czynne – to te, które chronią podłoże przed korozją nawet wtedy, gdy nie są całkowicie szczelne. Wykonuje się je z metali mniej szlachetnych (cynku, glinu). Metal stanowiący powłokę sam ulega utlenieniu, chroniąc tym samym właściwy materiał.
  • Powłoki bierne – to emalie lub powłoki lakiernicze, które szczelnie pokrywają i izolują przedmiot od wpływów otoczenia. Warto zaopatrzyć się w produkty specjalistyczne najnowszej generacji takie jak np. gruntoemalie. Szerzej na temat gruntoemalii piszemy w artykule GRUNTOEMALIA-CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY? Zaletą powłok biernych jest także możliwość zastosowania w trudno dostępnych miejscach, które nie zawsze dają się dokładnie oczyścić z procesów korozji. Piszemy o tym w artykule POWIERZCHNIE STALOWE I ŻELIWNE – POŻERACZ RDZY.

Oprócz wyboru odpowiedniego produktu chroniącego przed rodzą, równie istotne jest prawidłowe i dokładne przygotowanie podłoża. Ale to już inny temat, poruszamy go we wpisie OGRODZENIA Z METALU – KONSERWACJA.

Podziel się :)