Profil

Profil

Dotychczas głównym profilem firmy była produkcja wyrobów malarskich na bazie żywic akrylowych ( wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych) przeznaczonych do malowania na gorzej przygotowane podłoża metalowe. Pozostałe wyroby pozostawały w cieniu POLRUST-u i CYNKAL-u. Obecnie firma chce położyć zdecydowanie większy nacisk na promocję i wykorzystanie na rynku szerokiej gamy wyrobów malarskich do powszechnego i profesjonalnego wykorzystania.

W ofercie są wyroby akrylowe, chlorokauczukowi, poliwinylowe, epoksydowe, uretanowe i termoodporne przeznaczone do profesjonalnych wymalowań tzw. „ciężkiej antykorozji”. Wyroby te mogą być też wykorzystywane przez przysłowiowego „Kowalskiego”.

Do niego też skierowana jest szeroka gama wyrobów alkidowych, emulsyjnych i innych przeznaczonych do impregnowania i malowania podłoży drewnianych i mineralnych zarówno wewnątrz jak i zewnątrz.

Poza tym klienci firmy MALEXIM mogą liczyć na doradztwo techniczne w zakresie doboru farb i technologii wymalowań antykorozyjnych oraz pomocy w doborze właściwych technologii malarskich w zastosowaniach domowych.