Zestawy

TABELA 1. ALKIDOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A2.01

Kategoria korozyjności C2 (mała)
? Wewnątrz: nieogrzewane budynki np. magazyny, hale sportowe.
? Zewnątrz: atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia i suchym klimacie np. atmosfera wiejska.

2

80

Zestaw A2.02

2

120

Zestaw A2.03

3

160

Zestaw A3.01

Kategoria korozyjności C3 (średnia)
? Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
? Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.

2

120

Zestaw A3.02

3

160

Zestaw A3.03

3

200

Zestaw A4.01

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

3

200

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A2.01
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A2.02
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A2.03
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A3.01
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.02
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.03
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A4.01
kategoria korozyjności C4 (duża)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

Zestaw A2.01
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×40

1×40

Zestaw A2.02
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×80

1×40

Zestaw A2.03
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×80

2×40

Zestaw A3.01
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

1×40

Zestaw A3.02
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

2×40

Zestaw A3.03
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

2×60

Zestaw A4.01
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×80

2×60

 

TABELA 2. CHLOROKAUCZUKOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A2.05

Kategoria korozyjności C2 (mała)
? Wewnątrz: nieogrzewane budynki np. magazyny, hale sportowe.
? Zewnątrz: atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia i suchym klimacie np. atmosfera wiejska.

3

160

Zestaw A2.05

3

160

Zestaw A2.05

3

160

Zestaw A3.05

Kategoria korozyjności C3 (średnia)
? Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
? Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.

3

160

Zestaw A3.05

3

160

Zestaw A3.06

3

200

Zestaw A4.04

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

3

200

Zestaw A4.05

4

240

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.06
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A4.04
kategoria korozyjności C3 (duża)

Zestaw A4.05
kategoria korozyjności C4 (duża)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

POLKORCHEM NR 1?

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×80

2×40

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×80

2×40

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×80

2×40

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

2×40

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

2×40

Zestaw A3.06
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

2×60

Zestaw A4.04
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×80

2×60

Zestaw A4.05
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×80

2×60

1×40

 

TABELA 3 AKRYLOWE I POLIWINYLOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A2.05

Kategoria korozyjności C2 (mała)
? Wewnątrz: nieogrzewane budynki np. magazyny, hale sportowe.
? Zewnątrz: atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia i suchym klimacie np. atmosfera wiejska.

2

160

Zestaw A2.05

2

160

Zestaw A2.05

3

160

Zestaw A3.05

Kategoria korozyjności C3 (średnia)
? Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
? Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.

2

160

Zestaw A3.05

2

160

Zestaw A3.06

4

200

Zestaw A4.04

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

4

200

Zestaw A4.05

3

240

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.06
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A4.04
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A4.05
kategoria korozyjności C4 (duża)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

WINYLKOR 1?

WINYLKOR 2?

UNIDACH

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

2×80

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

2×80

Zestaw A2.05
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×40

2×60

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

2×80

Zestaw A3.05
kategoria korozyjności C3 (średnia)

2×80

Zestaw A3.06
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

3×40

Zestaw A4.04
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×80

3×40

Zestaw A4.05
kategoria korozyjności C4 (duża)

3×80

 
 

TABELA 4 KRZEMIANOWO-CYNKOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTO ŚCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A4.14

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

3

200

Zestaw A4.15

3

240

Zestaw A4.16

1

60

Zestaw A5I.04

Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)
? Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondesacją i dużym zanieczyszczeniem.
? Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

4

240

Zestaw A5I.05

4

320

Zestaw A5I.05

4

320

Zestaw A5M.05

Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża morska korozyjność)
? Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondesacją i dużym zanieczyszczeniem.
? Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.

4

240

Zestaw A5M.06

4

320

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A4.14
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A4.15
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A4.16
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A5I.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A5M.05
kategoria korozyjności C5-M (bardzo duża morska korozyjność)

Zestaw A5M.06
kategoria korozyjności C5-M (bardzo duża morska korozyjność)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

Zestaw A4.14
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×60

1×100

1×40

Zestaw A4.15
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×60

1×140

1×40

Zestaw A4.16
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×60

Zestaw A5I.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża-przemysłowa korozyjność atmosfery)

1×60

2×70

1×40

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża-przemysłowa korozyjność atmosfery)

1×60

2×110

1×40

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża-przemysłowa korozyjność atmosfery)

1×60

2×110

1×40

Zestaw A5M.05
kategoria korozyjności C5-M (bardzo duża-morska korozyjność atmosfery)

1×60

2×70

1×40

Zestaw A5M.06
kategoria korozyjności C5-M (bardzo duża-morska korozyjność atmosfery)

1×60

2×110

1×40

 

EPOKSYDOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A3.07

Kategoria korozyjności C3 (średnia)
? Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
? Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.

2

120

Zestaw A3.08

3

160

Zestaw A3.09

3

200

Zestaw A4.08

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

4

240

Zestaw A4.09

4

280

Zestaw A4.13

3

160

Zestaw A5I.04

Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)
? Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
? Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

4

240

Zestaw A5I.05

4

320

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A3.07
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.08
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.09
kategoria korozyjności C5-M (bardzo duża morska korozyjność)

Zestaw A4.08
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A4.09
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A4.13
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A5I.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

Zestaw A3.07
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

1×40

Zestaw A3.08
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

1×40

1×40

Zestaw A3.09
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

1×80

1×40

Zestaw A4.08
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×80

2×60

1×40

Zestaw A4.09
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×80

2×80

1×40

Zestaw A4.13
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×60

1×60

1×40

Zestaw A5I.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

1×60

2×70

1×40

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

1×60

2×110

1×40

 

TABELA 6 . EPOKSYDOWO-POLIURETANOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A3.07

Kategoria korozyjności C3 (średnia)
? Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
? Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.

2

120

Zestaw A3.08

3

160

Zestaw A3.09

3

200

Zestaw A4.13

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

3

160

Zestaw A4.14

3

200

Zestaw A4.15

4

240

Zestaw A5I.04

Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)
? Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
? Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

4

240

Zestaw A5I.05

4

320

Zestaw A5I.05

4

320

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A3.07
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.08
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A3.09
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A4.13
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A4.14
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A4.15
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A5I.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

Zestaw A3.07
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

1×40

Zestaw A3.08
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

1×40

1×40

Zestaw A3.09
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

1×80

1×40

Zestaw A4.13
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×60

1×60

1×40

Zestaw A4.14
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×60

1×100

1×40

Zestaw A4.15
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×60

1×60

1×80

1×40

Zestaw A5I.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

1×60

1×60

1×80

1×40

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

1×60

1×100

1×120

1×40

Zestaw A5I.05
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

1×60

2×110

1×40

 

TABELA 7. RENOWACYJNE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI St2.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw 1

Kategoria korozyjności C2 (mała)
? Wewnątrz: nieogrzewane budynki np. magazyny, hale sportowe.
? Zewnątrz: atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia i suchym klimacie np. atmosfera wiejska.

2

80

Zestaw 2

2

120

Zestaw 3

3

120

Zestaw 4

Kategoria korozyjności C3 (średnia)
? Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
? Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.

2

200

Zestaw 5

3

180

Zestaw 6

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

2

240

Zestaw 7

4

240

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw 1
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw 2
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw 3
kategoria korozyjności C2 (mała)

Zestaw 4
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw 5
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw 6
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw 7
kategoria korozyjności C4 (duża)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

Zestaw 1
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×40

1×40

Zestaw 2
kategoria korozyjności C2 (mała)

2×60

Zestaw 3
kategoria korozyjności C2 (mała)

1×40

2×40

Zestaw 4
kategoria korozyjności C3 (średnia)

2×100

Zestaw 5
kategoria korozyjności C3 (średnia)

3×60

Zestaw 6
kategoria korozyjności C4 (duża)

2×120

Zestaw 7
kategoria korozyjności C4 (duża)

4×60

 

TABELA 8 ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI OCYNKOWANYCH ZANURZENIOWO OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI SaS.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A7.01

Kategoria korozyjności C3 (średnia)
? Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
? Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.

1

80

Zestaw A7.06

2

120

Zestaw A7.10

2

120

Zestaw A7.03

Kategoria korozyjności C4 (duża)
? Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
? Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.

2

160

Zestaw A7.07

2

160

Zestaw A7.11

2

160

Zestaw A7.04

Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)
? Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
? Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

3

240

Zestaw A7.07

2

160

Zestaw A7.13

3

320

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A7.01
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A7.06
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A7.10
kategoria korozyjności C3 (średnia)

Zestaw A7.03
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A7.07
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A7.11
kategoria korozyjności C4 (duża)

Zestaw A7.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A7.07
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Zestaw A7.13
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

Zestaw A7.01
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×80

Zestaw A7.06
kategoria korozyjności C3 (średnia)

2×60

Zestaw A7.10
kategoria korozyjności C3 (średnia)

1×60

1×60

Zestaw A7.03
kategoria korozyjności C4 (duża)

2×80

Zestaw A7.07
kategoria korozyjności C4 (duża)

2×80

Zestaw A7.11
kategoria korozyjności C4 (duża)

1×80

1×80

Zestaw A7.04
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

3×80

Zestaw A7.07
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

2×80

Zestaw A7.13
kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

2×80

1×80

1×80

 

TABELA 9. TEMPERATUROODPORNE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw 1

Konstrukcje stalowe wystawione na działanie wysokiej temperatury w warunkach wewnętrznych. Maksymalna odporność na temperaturę: 800 °C (w zależności od koloru).

3

75

Zestaw 2

3

125

Zestaw 3

1

80

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

Zestaw 1
Konstrukcje stalowe wystawione na działanie wysokiej temperatury w warunkach wewnętrznych. Maksymalna odporność na temperaturę: 800 °C (w zależności od koloru).

3×25

Zestaw 2
Konstrukcje stalowe wystawione na działanie wysokiej temperatury w warunkach wewnętrznych. Maksymalna odporność na temperaturę: 800 °C (w zależności od koloru).

1×75

2×25

Zestaw 3
Konstrukcje stalowe wystawione na działanie wysokiej temperatury w warunkach wewnętrznych. Maksymalna odporność na temperaturę: 800 °C (w zależności od koloru).

1×80


 

TABELA 10 ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH ZANURZONYCH W WODZIE LUB ZAKOPANYCH W ZIEMI OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.

Numer zestawu wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk w klimacie umiarkowanym wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Ilość warstw

Całkowita grubość systemu [?m]

Zestaw A6.01

Kategoria korozyjności Im1
Konstrukcje stalowe zanurzone w słodkiej wodzie np. hydroelektrownie, instalacje rzeczne, śluzy itp.

4

360

Zestaw A6.01

Kategoria korozyjności Im3
Konstrukcje stalowe zakopane pod ziemią np. zbiorniki, rurociągi, maszty itp.

4

360

Zestaw A6.02

Kategoria korozyjności Im2
Konstrukcje stalowe zanurzone w wodzie morskiej lub wodach przybrzeżnych np. porty morskie, śluzy, przepusty itp.

5

540

Trwałość pokrycia dla danego zestawu

L (do 5 lat)

M (5-15 lat)

H (pow. 15 lat)?

Zestaw A6.01
Kategoria korozyjności Im1
(Konstrukcje stalowe zanurzone w słodkiej wodzie np. hydroelektrownie, instalacje rzeczne, śluzy itp.)

Zestaw A6.01
Kategoria korozyjności Im3
(Konstrukcje stalowe zakopane pod ziemią np. zbiorniki, rurociągi, maszty itp.)

Zestaw A6.02
Kategoria korozyjności Im2
(Konstrukcje stalowe zanurzone w wodzie morskiej lub wodach przybrzeżnych np. porty morskie, śluzy, przepusty itp.)

Proponowany zestaw
skład i grubość powłoki [?m]

POLPOX MASTYKA

Zestaw A6.01
Kategoria korozyjności Im1
(Konstrukcje stalowe zanurzone w słodkiej wodzie np. hydroelektrownie, instalacje rzeczne, śluzy itp.)

1×60

2×100

1×100

Zestaw A6.01
Kategoria korozyjności Im3
(Konstrukcje stalowe zakopane pod ziemią np. zbiorniki, rurociągi, maszty itp.)

1×60

1×100

2×100

Zestaw A6.02
Kategoria korozyjności Im2
(Konstrukcje stalowe zanurzone w wodzie morskiej lub wodach przybrzeżnych np. porty morskie, śluzy, przepusty itp.)

1×60

2×120

2×120