Sklep

POLRUST

 

Opis produktu

POLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, który można nanosić na powierzchnie stalowe i żeliwne. Niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach a także nośnych konstrukcji ażurowych.

Opis

POLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, który można nanosić na powierzchnie stalowe i żeliwne. Niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach a także nośnych konstrukcji ażurowych. Nadaje się na podłoża niedokładnie oczyszczone z produktów korozji.Posiada odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne zapewniające dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy. Zawiera również promotory adhezji, bezsilikonowe środki przeciwpienne oraz dodatki poprawiające właściwości technologiczno-użytkowe. Polrust wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod farby nawierzchniowe.

Polrust jest zalecany:

  • tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo-ścierną,
  • jako farbę ochrony czasowej,
  • jako typowy grunt antykorozyjny zamiast podkładowych farb ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych i innych.

Jak wszystkie grunty antykorozyjne przeznaczony na czyste powierzchnie przygotowane do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1:2001 (zwyczajowo określane jako białe podłoże) np. przez piaskowanie lub śrutowanie, jak również na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy, czyli przygotowane do St 2 lub Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 np. po ręcznym lub mechanicznym usunięciu luźnej rdzy, zendry i starych łuszczących się farb.

Czas schnięcia

  • pyłosuchość po 30 min.
  • suchość po 2 h.
  • kolejne malowanie farbami nawierzchniowymi po 12 h.

Aplikacja:

  • pędzel,
  • wałek
  • natrysk,
  • przez zanurzenie.

Najdłuższą odporność korozyjną wykazują systemy lakierowe z farbami chlorokauczukowymi, poliwinylowymi, akrylowymi i chemoutwardzalnymi. Producent zaleca jako warstwy nawierzchniowe: EKOCYNKAL METAL oraz  CYNKAL

Polrust przynosi wymierne efekty ekonomiczne, gdyż pozwala wyeliminować cześć wydatków na mechaniczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni przed malowaniem do stopnia Sa ½ jak dla tradycyjnych farb antykorozyjnych.

Informacje

Pojemność

0.3l, 0.7l, 2.5l, 10l