Sklep

POLRUST

 

Opis produktu

POLRUST wodorozcieńczalny grunt do malowania czystych lub skorodowanych powierzchni stalowych i żeliwnych.

Wyczyść

Opis

POLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, który można nanosić na powierzchnie stalowe i żeliwne. POLRUST można nakładać na podłoża niedokładnie oczyszczone z produktów korozji. POLRUST ma odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne, co zapewnia dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy. POLRUST wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod farby nawierzchniowe. POLRUST zawiera również promotory adhezji, bezsilikonowe środki przeciwpienne oraz dodatki poprawiające właściwości technologiczno-użytkowe.
POLRUST najczęściej jest stosowany tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo- ścierną. POLRUST jest niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach a także nośnych konstrukcji ażurowych. POLRUST można stosować: – jak wszystkie grunty antykorozyjne na czyste powierzchnie przygotowane do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1:2001 (zwyczajowo określane jako białe podłoże) np. przez piaskowanie lub śrutowanie, – na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy, czyli przygotowane do St 2 lub Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 np. po ręcznym lub mechanicznym usunięciu luźnej rdzy, zendry i starych łuszczących się farb, – jako farbę ochrony czasowej, – jako typowy grunt antykorozyjny zamiast podkładowych farb ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych i innych. Najdłuższą odporność korozyjną wykazują systemy lakierowe z farbami chlorokauczukowymi, poliwinylowymi, akrylowymi i chemoutwardzalnymi. Producent zaleca jako warstwy nawierzchniowe: EKOCYNKAL – akrylowa gruntoemalia wodorozcieńczalna CYNKAL – akrylowa gruntoemalia szybkoschnąca.

Informacje

Pojemność

0.3l, 0.7l, 2.5l, 10l