Polityka jakości

Deklaracja Polityki Jakości

 • System Jakości funkcjonujący w Spółce Malexim jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2000 „Systemy zarządzania jakością”. Przy projektowaniu Systemu Jakości w Spółce uwzględniono obowiązujące akty prawne i wymagania prawne, których Spółka musi przestrzegać w swojej działalności.
 • Deklarujemy, że w swojej działalności postępujemy zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i Ogólnych Procedurach Systemu Jakości opartych na normie PN-EN ISO 9001: 2000.
 • Deklarujemy, że wszyscy nasi Klienci mają jednakowe prawo dostępu do naszych usług, jak i do informacji o obowiązującym w naszej Spółce Systemie Jakości. Generalną zasadą przyjętą w Spółce jest nieodstępowanie od udokumentowanej Polityki Jakości.
 • We wszystkich obszarach naszej działalności dążymy do unikania błędów i ich konsekwentnego usuwania przez zapobieganie.
 • Naszym najważniejszym kryterium jakości jest zadowolenie Klientów. 
 • Wymagania i zastrzeżenia Klienta muszą być spełnione przez nasze zobowiązania i zgodność wyrobów z przyjętymi warunkami. Każda dostawa powinna umacniać rekomendację naszej Spółki. Poprzez realizowanie Polityki Jakości chcemy osiągnąć następujące cele:
  • zapewnienie wysokiej jakości produkcji i usług;
  • utrzymanie zaufania Klientów;
  • wykazanie kompetencji zakresie wykonywanej działalności.
 • Zapewnienie realizacji i rozwoju procesów jakościowych jest zadaniem naszych pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni i zapoznani z dokumentami opisującymi System Jakości i zobowiązali się do ich przestrzegania.