POLPUR LAKIER

POLPUR LAKIER

591.00  z VAT

POLPUR LAKIER jest dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym zabezpieczającym malowaną powierzchnię przed działaniem promieniowania UV. POLPUR LAKIER jest farbą do malowania nawierzchniowego i dekoracyjnego powierzchni metalowych, drewnianych uprzednio pomalowanych innymi farbami akrylowymi, epoksydowymi lub poliuretanowymi. Szczególnie przydatny jest do malowania powłok metalicznych lub perłowych.

POLPUR LAKIER to dwuskładnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy o dużej zawartości części stałych, dającą trwałą powłokę nawierzchniową. Charakteryzuje się:

 • wysoką odpornością powłoki,
 • bardzo dobrą przyczepnością do podłoża,
 • o wysokim stopniu połysku.

 

Bezbarwny
Wyczyść
Add to wishlist Remove from wishlist

Opis

POLPUR LAKIER jest dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym zabezpieczającym malowaną powierzchnię przed działaniem UV. Składnik A jest roztworem żywicy akrylowej. Składnik B utwardzacz jest roztworem alifatycznego izocyjanianu w rozpuszczalnikach organicznych. 

Komplet 10 l zawiera 9 litrów składnika A i 1 litr składnika B.

Tworzy twarde powłoki o dużym połysku i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych.

Przeznaczenie:

POLPUR LAKIER jest farbą do malowania nawierzchniowego i dekoracyjnego powierzchni metalowych, drewnianych uprzednio pomalowanych innymi farbami akrylowymi, epoksydowymi lub poliuretanowymi. Szczególnie przydatny jest do malowania powłok metalicznych lub perłowych.

 • Zawartość części stałych: 50 ± 2% obj. lub 55 ± 2% wag.
 • Grubość warstwy powłoki mokrej, µm – 100
 • Grubość warstwy powłoki suchej, µm – 50
 • Zużycie teoretyczne przy grubości 100 µm suchej powłoki – 0,20 dcm³/m² lub 0,21 kg/m²
 • Zalecana ilość warstw: 1-2.

Czas schnięcia:                                                 

 • pyłosuchość po 30 min.
 • suchość w dotyku po 2 h
 • ponowne malowanie bez ograniczeń czasowych

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji. Podane czasy obowiązują w temp. 23±2oC przy DTF 50 µm.

Kolor:

 • bezbarwny

Aplikacja:

 • pędzel,
 • wałek,
 • natrysk,

Rozcieńczalnik:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Sa 2 ½ wg PN ISO 8501-1:2001 zagruntować farbami: epoksydową POLPOX KOR,
poliuretanową POLPUR PRIMER lub akrylową CYNKAL. Powierzchnie drewniane należy zagruntować rozcieńczonym roztworem
POLPUR LAKIER lub CYNKAL LAKIER.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do malowania obydwa składniki farby POLPUR LAKIER dokładnie wymieszać ze sobą w odpowiednich proporcjach i pozostawić na około 20 min., po czym przystąpić do malowania.
Składnik A: roztwór żywicy akrylowej
Składnik B: utwardzacz PUR N/75
Proporcja mieszania:
Składnik A: 9 części objętościowych
Składnik B: 1 część objętościowa
Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp. 23 ± 2oC – 3 h.
POLPUR LAKIER rozcieńczać w razie potrzeby rozcieńczalnikiem MALSOLWENT nr 6, po dodaniu utwardzacza i dokładnym ujednorodnieniu mieszaniny. Zalecana liczba warstw: 1-2.

Transport i przechowywanie:

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25oC.

Okres przydatności do użycia farby POLPUR LAKIER wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.