POLPOX MIO

POLPOX MIO

488.00 954.00  z VAT

POLPOX MIO farba epoksydowa podkładowa chemoodporna. To farba dwuskładnikowa barierowa na bazie żywic epoksydowych zawierającą pigment MIOX z utwardzaczem poliamidowym. Charakteryzuje się:

 • wysoką biernością chemiczną,
 • wysoką przyczepnością międzywarstwową,
 • wysoką odpornością powłoki.

Posiada bardzo dobrą przyczepność międzywarstwową oraz bardzo dobre własności mechaniczne i chemiczne.

POLPOX MIO stosuje się na oczyszczone i zagruntowane powierzchnie stalowe, żeliwne, aluminiowe i ocynkowane, jako barierowa międzywarstwa w systemach farb epoksydowych, epoksydowo-poliuretanowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, przemysłowej, morskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

 

Czerwony tlenkowy
Szary grafitowy
Wyczyść
Add to wishlist Remove from wishlist

Opis

POLPOX MIO jest dwuskładnikową farbą barierową na bazie żywic epoksydowych zawierającą pigment o wysokiej bierności chemicznej (MIOX) z utwardzaczem poliamidowym. Stosowany jest jako barierowa międzywarstwa w systemach farb epoksydowych, epoksydowo-poliuretanowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, przemysłowej, morskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie. POLPOX MIO posiada bardzo dobrą przyczepność międzywarstwową oraz bardzo dobre własności mechaniczne i chemiczne.

Komplet 10 l zawiera 9 litrów składnika A (bazy) 1 litr składnika B (utwardzacz POX 115/70).

Przeznaczenie:

POLPOX MIO stosuje się na oczyszczone i zagruntowane powierzchnie stalowe, żeliwne, aluminiowe i ocynkowane, jako barierowa międzywarstwa w systemach farb epoksydowych, epoksydowo-poliuretanowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, przemysłowej, morskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

 • Zawartość części stałych: 61±  2% obj. lub 78 ±2% wag.
 • Grubość warstwy powłoki mokrej µm  – 164
 • Grubość warstwy powłoki suchej µm – 100
 • Zużycie teoretyczne przy grubości 100 ?m suchej powłoki – 0,16 l/m²
 • Wydajność teoretyczna przy grubości 100 ?m suchej powłoki ? 6,1 m²/l.
 • Zalecana ilość warstw: 1-2

Czas schnięcia:                                                 

 • pyłosuchość po 1h
 • suchość w dotyku po 4 h
 • ponowne malowanie farbami epoksydowymi po 6 h
 •  ponowne malowanie farbami poliuretanowymi po 12 h

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji. Podane czasy obowiązują w temp. 23±2 stC przy DTF 70 µm

Kolor:

 • szary grafitowy,
 • według uzgodnień.

Aplikacja:

 • pędzel,
 • natrysk pneumatyczny,
 • natrysk hydrodynamiczny.

Rozcieńczalnik:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Sa 2½ i zagruntowane POLPOX KOR lub POLPOX Zn. Powierzchnie aluminiowe i ocynkowane powinny być zszorstkowane oraz zmyte przy pomocy EKOSOLWENTU, dokładnie spłukane wodą i wysuszone.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni nie powinna być niższa od 5 stC i wyższa od 35 stC w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%, a temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o minimum 3 stC od punktu rosy.

Składnik A (baza) dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać ze składnikiem B (utwardzacz POX 115/70) w proporcji: 10:1. Farba jest gotowa do użycia w temp. 23±2 stC po upływie 20 min. Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp 23±2 stC wynosi 8 h.

Transport i przechowywanie:

Produkt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25 stC.

Okres przydatności do użycia farby POLPOX MIO wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.