POLPOX GRUNT

POLPOX GRUNT

554.00  z VAT

POLPOX GRUNT jest dwuskładnikowym, doskonale penetrującym gruntem epoksydowym przeznaczonym do impregnacji i doszczelniania betonu. Charakteryzuje się:

 • bardzo wysoką zdolność penetracji podłoża,
 • dobrym doszczelnianiem podłoży mineralnych,
 • wysoką odpornością chemiczną.

POLPOX GRUNT przeznaczony jest do wykonywania warstw czepnych w systemach powłokowych do ochrony konstrukcji betonowych w magazynach, halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, garażach oraz basenach ppoż.

POLPOX GRUNT wykorzystuje się do impregnacji świeżego betonu oraz jego zabezpieczenia przed pyleniem, wnikaniem wilgoci oraz nasiąkaniem różnymi cieczami.

Bezbarwny
Wyczyść
Add to wishlist Remove from wishlist

Opis

POLPOX GRUNT jest dwuskładnikowym, doskonale penetrującym gruntem epoksydowym przeznaczonym do impregnacji i doszczelniania betonu.

Przeznaczenie:

Przeznaczony jest do wykonywania warstw czepnych w systemach powłokowych do ochrony konstrukcji betonowych w halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, garażach, magazynach oraz zbiornikach wodnych, basenach ppoż. i kąpielowych. POLPOX GRUNT wykorzystuje się do impregnacji świeżego betonu oraz jego zabezpieczenia przed pyleniem, wnikaniem wilgoci oraz nasiąkaniem rożnymi cieczami.

Czas schnięcia:

 • pyłosuchość po 1 h
 • suchość po 2 h
 • druga warstwa malowana farbą epoksydową po 6 h
 • druga warstwa malowana farbą poliuretanową po 12 h

Aplikacja:

 • pędzel,
 • wałek,
 • natrysk pneumatyczny,
 • natrysk hydrodynamiczny

Rozcieńczalnik: 

Przygotowanie podłoża:

Wszystkie malowane powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak tłuszcze, leje, sole itp.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni nie powinna być niższa od 5°C i wyższa od 35°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%, a temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o minimum 3°C od punktu rosy.

Składnik A (baza żywiczna) dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać ze składnikiem B (utwardzacz POX 80) w proporcji:

Składnik A – 8 części wagowe

Składnik B – 2 części wagowe

Transport i przechowywanie:

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.

Okres przydatności do użycia farby POLPOX GRUNT wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.