TABELA 2. CHLOROKAUCZUKOWE ZESTAWY OCHRONNE

TABELA 2. CHLOROKAUCZUKOWE ZESTAWY OCHRONNE

TABELA 2. CHLOROKAUCZUKOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Kategoria korozyjności C2 (mała)

  • Wewnątrz: nieogrzewane budynki, np. magazyny, hale sportowe.
  • Zewnątrz: atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia i suchym klimacie np. atmosfera wiejska
X A2.05 3 160 1x80
( 2,45 zł/m2)*
2x40
( 1,26 zł/m2)*
4,97 zł
X A2.05 3 160 1x80
( 4,43 zł/m2)*
2x40
( 1,26 zł/m2)*
6,95 zł
X A2.05 3 160 1x80
( 4,43 zł/m2)*
2x40
( 1,76 zł/m2)*
7,96 zł
Kategoria korozyjności C3 (średnia)

  • Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
  • Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.
X A3.05 3 160 1x80
( 2,45 zł/m2)*
2x40
( 1,26 zł/m2)*
4,97 zł
X A3.05 3 160 1x80
( 4,43 zł/m2)*
2x40
( 1,26 zł/m2)*
6,95 zł
X A3.06 3 200 1x80
( 4,43 zł/m2)*
2x60
( 2,65 zł/m2)*
9,72 zł
Kategoria korozyjności C4 (duża)

  • Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
  • Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.
X A4.04 2 140 1x80
( 2,45 zł/m2)*
1x60
( 1,89 zł/m2)*
4,34 zł
X A4.05 4 240 1x80
( 4,43 zł/m2)*
2x60
( 2,65 zł/m2)*
1x40
( 1,76 zł/m2)*
11,48 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.