TABELA 9. TEMPERATUROODPORNE

TABELA 9. TEMPERATUROODPORNE

TABELA 9. TEMPERATUROODPORNE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Konstrukcje stalowe wystawione na działanie wysokiej temperatury w warunkach wewnętrznych. Maksymalna odporność na temperaturę: 800 °C (w zależności od koloru).

1 3 75 3x25
( 3,69 zł/m2)*
11,07 zł
2 3 125 1x75
( 8,86 zł/m2)*
2x25
( 3,69 zł/m2)*
16,24 zł
3 1 80 1x80
( 9,45 zł/m2)*
9,45 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.