TABELA 7. RENOWACYJNE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM

TABELA 7. RENOWACYJNE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM

TABELA 7. RENOWACYJNE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI St2.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Kategoria korozyjności C2 (mała)

  • Wewnątrz: nieogrzewane budynki, np. magazyny, hale sportowe.
  • Zewnątrz: atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia i suchym klimacie np. atmosfera wiejska
1 2 80 1x40
( 2,35 zł/m2)*
1x40
( 2,8 zł/m2)*
5,15 zł
2 2 120 2x60
( 4,11 zł/m2)*
8,22 zł
3 3 120 1x40
( 2,35 zł/m2)*
2x40
( 2,8 zł/m2)*
7,96 zł
Kategoria korozyjności C3 (średnia)

  • Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
  • Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.
4 2 200 2x100
( 5,31 zł/m2)*
10,61 zł
5 3 180 3x60
( 4,11 zł/m2)*
12,33 zł
Kategoria korozyjności C4 (duża)

  • Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
  • Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.
6 2 240 2x120
( 6,37 zł/m2)*
12,73 zł
7 4 240 4x60
( 4,11 zł/m2)*
16,45 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.