TABELA 4. KRZEMIANOWO-CYNKOWE ZESTAWY OCHRONNE

TABELA 4. KRZEMIANOWO-CYNKOWE ZESTAWY OCHRONNE

TABELA 4 KRZEMIANOWO-CYNKOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTO ŚCI Sa 2½.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Kategoria korozyjności C4 (duża)

  • Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
  • Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.
X A4.14 3 200 1x60
( 7,08 zł/m2)*
1x100
( 3,63 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
13,74 zł
X A4.15 3 240 1x60
( 7,08 zł/m2)*
1x140
( 7,43 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
17,53 zł
X A4.16 1 60 1x60
( 7,08 zł/m2)*
7,08 zł
Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

  • Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
  • Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
X A5I.04 4 240 1x60
( 7,08 zł/m2)*
2x70
( 2,54 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
15,19 zł
X A5I.05 4 320 1x60
( 7,08 zł/m2)*
1x80
( 2,91 zł/m2)*
1x140
( 7,43 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
20,44 zł
X A5I.05 4 320 1x60
( 7,08 zł/m2)*
2x110
( 5,84 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
21,78 zł
Kategoria korozyjności C5-M (bardzo duża - morska korozyjność)

  • Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
  • Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
X A5M.05 4 240 1x60
( 7,08 zł/m2)*
2x70
( 2,54 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
15,19 zł
X A5M.06 4 320 1x60
( 7,08 zł/m2)*
1x100
( 3,63 zł/m2)*
1x120
( 6,37 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
20,1 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.