TABELA 6 . EPOKSYDOWO-POLIURETANOWE ZESTAWY OCHRONNE

TABELA 6 . EPOKSYDOWO-POLIURETANOWE ZESTAWY OCHRONNE

TABELA 6 . EPOKSYDOWO-POLIURETANOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Kategoria korozyjności C3 (średnia)

  • Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
  • Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.
X A3.07 2 120 1x80
( 3,58 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
6,6 zł
X A3.07 2 120 1x80
( 3,58 zł/m2)*
1x40
( 3,16 zł/m2)*
6,73 zł
X A3.08 3 160 1x80
( 3,58 zł/m2)*
1x40
( 1,79 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
8,39 zł
X A3.09 3 200 1x80
( 3,58 zł/m2)*
1x80
( 2,91 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
9,5 zł
Kategoria korozyjności C4 (duża)

  • Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
  • Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.
X A4.13 3 180 1x60
( 6,76 zł/m2)*
1x60
( 2,68 zł/m2)*
1x60
( 4,53 zł/m2)*
13,97 zł
X A4.14 3 200 1x60
( 6,76 zł/m2)*
1x100
( 3,63 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
13,41 zł
X A4.15 4 240 1x60
( 6,76 zł/m2)*
1x60
( 2,68 zł/m2)*
1x80
( 2,91 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
15,37 zł
Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

  • Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
  • Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
X A5I.04 4 240 1x60
( 6,76 zł/m2)*
1x60
( 2,68 zł/m2)*
1x80
( 2,91 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
15,37 zł
X A5I.05 4 320 1x60
( 6,76 zł/m2)*
1x100
( 4,47 zł/m2)*
1x120
( 4,36 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
18,61 zł
X A5I.05 4 320 1x60
( 6,76 zł/m2)*
2x110
( 4,92 zł/m2)*
1x40
( 3,02 zł/m2)*
19,62 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.