TABELA 5. EPOKSYDOWE ZESTAWY OCHRONNE

TABELA 5. EPOKSYDOWE ZESTAWY OCHRONNE

EPOKSYDOWE ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Kategoria korozyjności C3 (średnia)

  • Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
  • Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.
X A3.07 2 120 1x80
( 3,29 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
3,29 zł
X A3.08 3 160 1x80
( 3,29 zł/m2)*
1x40
( 1,79 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
5,08 zł
Kategoria korozyjności C5-M (bardzo duża - morska korozyjność)

  • Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
  • Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
X A3.09 3 200 1x80
( 3,29 zł/m2)*
1x80
( 3,58 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
6,87 zł
Kategoria korozyjności C4 (duża)

  • Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
  • Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.
X A4.08 4 240 1x80
( 3,29 zł/m2)*
2x60
( 2,68 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
8,66 zł
X A4.09 4 280 1x80
( 3,29 zł/m2)*
2x80
( 3,58 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
10,45 zł
X A4.13 3 160 1x60
( 6,76 zł/m2)*
1x60
( 2,47 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
9,23 zł
Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

  • Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
  • Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
X A5I.04 4 240 1x60
( 6,76 zł/m2)*
2x70
( 3,13 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
13,02 zł
X A5I.05 4 320 1x60
( 6,76 zł/m2)*
2x110
( 4,92 zł/m2)*
1x40
( 0 zł/m2)*
16,6 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.