TABELA 10. ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH ZANURZONYCH W WODZIE LUB ZAKOPANYCH W ZIEMI

TABELA 10. ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH ZANURZONYCH W WODZIE LUB ZAKOPANYCH W ZIEMI

TABELA 10 ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH ZANURZONYCH W WODZIE LUB ZAKOPANYCH W ZIEMI OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2½.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Kategoria korozyjności Im1

Konstrukcje stalowe zanurzone w słodkiej wodzie np. hydroelektrownie, instalacje rzeczne, śluzy itp.
X A6.01 4 360 1x60
( 6,76 zł/m2)*
3x100
( 5,31 zł/m2)*
22,68 zł
Kategoria korozyjności Im3

Konstrukcje stalowe zakopane pod ziemią np. zbiorniki, rurociągi, maszty itp.
X A6.01 5 460 1x60
( 6,76 zł/m2)*
3x100
( 5,31 zł/m2)*
1x100
( 6,03 zł/m2)*
28,71 zł
Kategoria korozyjności Im2

Konstrukcje stalowe zanurzone w wodzie morskiej lub wodach przybrzeżnych np. porty morskie, śluzy, przepusty itp.
X A6.02 5 540 1x60
( 6,76 zł/m2)*
2x120
( 6,37 zł/m2)*
2x120
( 7,24 zł/m2)*
33,97 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.