TABELA 8. ZESTAWY DO MALOWANIA POWIERZCHNI OCYNKOWANYCH ZANURZENIOWO OCZYSZCZONYCH.

TABELA 8. ZESTAWY DO MALOWANIA POWIERZCHNI OCYNKOWANYCH ZANURZENIOWO OCZYSZCZONYCH.

TABELA 8 ZESTAWY OCHRONNE MALEXIM DO MALOWANIA POWIERZCHNI OCYNKOWANYCH ZANURZENIOWO OCZYSZCZONYCH DO STOPNIA CZYSTOŚCI SaS.
Kategorie korozyjności oraz przykłady
środowisk w klimacie umiarkowanym
wg. PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwałość pokrycia
Numer zestawu wg.
PN-EN ISO 12944-5:2007
Ilość warstw
Całkowita grubość
systemu [µm]
Proponowany zestaw
(skład i grubość powłoki)
Koszt
wymalowania
1m2
L M H
do 5 lat
5 - 15 lat
pow. 15 lat
Kategoria korozyjności C3 (średnia)

  • Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie.
  • Zewnątrz: atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, regiony nadmorskie o niskim zasoleniu.
X A7.01 1 80 1x80
( 5,48 zł/m2)*
5,48 zł
X A7.06 2 120 2x60
( 4,11 zł/m2)*
8,22 zł
X A7.10 2 120 1x60
( 2,47 zł/m2)*
1x60
( 5,26 zł/m2)*
7,73 zł
Kategoria korozyjności C4 (duża)

  • Wewnątrz: fabryki chemiczne, baseny kąpielowe, stocznie okrętowe położone nad morzem.
  • Zewnątrz: rejony przemysłowe i nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu.
X A7.03 2 160 2x80
( 5,48 zł/m2)*
10,96 zł
X A7.07 2 160 2x80
( 5,48 zł/m2)*
10,96 zł
X A7.11 2 160 1x80
( 3,29 zł/m2)*
1x80
( 6,04 zł/m2)*
9,33 zł
Kategoria korozyjności C5-I (bardzo duża przemysłowa korozyjność)

  • Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
  • Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
X A7.04 3 240 3x80
( 5,48 zł/m2)*
16,45 zł
X A7.07 2 160 2x80
( 5,48 zł/m2)*
10,96 zł
X A7.13 3 320 1x80
( 3,29 zł/m2)*
2x120
( 9,06 zł/m2)*
21,4 zł
* Koszt wymalowania 1m2 pojedynczej warstwy.