PODKŁAD AKRYLOWY 5+1 - Fabryka Farb i Lakierów MALEXIM

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1

45.00  z VAT

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1 jest dwuskładnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywic akrylowych, pigmentowanym fosforanem cynku z alifatycznym izocyjanianem jako utwardzaczem.

Podkład ten charakteryzuje się:

  • dobrymi właściwościami mechanicznymi,
  • świetną̨ przyczepnością̨ do podłoża.
Beżowy
Biały
Czarny
Czerwony tlenkowy
Grafitowy
Szary jasny
Wyczyść
Dodaj do ulubionych Usuń z ulubionych

Opis

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1 jest dwuskładnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywic akrylowych, pigmentowanym fosforanem cynku z alifatycznym izocyjanianem jako utwardzaczem.

Przeznaczenie:

Stosowany jest do gruntowania stali, żeliwa i innych metali, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

Czas schnięcia:

·       pyłosuchość po 30 min.

·       suchość po 2 h.

Kolejne malowanie farbami epoksydowymi lub poliuretanowymi bez ograniczeń czasowych. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą̨ od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.

Kolor:

·       RAL

·       NCS

·       Według uzgodnień

Aplikacja:

·       pędzel,

·       natrysk pneumatyczny,

·       natrysk hydrodynamiczny.

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1 rozcieńczać́ Malsolwentem nr 6 w ilości 5-15% w zależności od sposobu malowania. Średnica dyszy urządzenia hydrodynamicznego: 0,28-0,48 mm, ciśnienie w dyszy 120-200 barów, a kąt natrysku dobrać́ do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę̨ rozcieńczyć́ do lepkości 25-45 s wg kubka Forda Φ 4.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Sa 21⁄2 wg PN ISO 8501-1:2001. Aluminiowe i ocynkowane powinny być́ szorstkowate oraz zmyte przy pomocy EKOSOLWENTU, dokładnie spłukane wodą i wysuszone.

Sposób użycia:

Podłoże przygotowane do malowania powinno być́ czyste, suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni nie powinna być́ niższa od +50C i wyższa od +350C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność́ względna powietrza nie powinna przekraczać́ 80% a temperatura malowanej powierzchni powinna być́ wyższa o minimum 30C od punktu rosy.
Składnik A (baza) dokładnie wymieszać́, a następnie zmieszać́ ze składnikiem B (utwardzacz 4+1) w proporcji:

·       Składnik A – 4 części objętościowe

·       Składnik B – 1 część́ objętościowa

Podkład jest gotowy do użycia w temp. 23±20C po upływie 20 min. Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp 23±20C – 4 h.

Atesty i Certyfikaty:

Produkt posiada Atest PZH.

Transport i przechowywanie:

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-250C.