Sklep

MALSOLWENT NR 1

 

Opis produktu

MALSOLWENT nr 1 jest rozcieńczalnikiem ogólnego stosowania do wyrobów akrylowych.

Opis

MALSOLWENT nr 1 jest ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i estrów o charakterystycznym zapachu. Występuje pod postacią klarownej, jednorodnej cieczy bez zmętnień́, zawiesin i osadów.

Przeznaczenie:

MALSOLWENT nr 1 służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych CYNKAL. MALSOLWENT nr 1 może być́ również̇ używany do mycia urządzeń́ i narzędzi malarskich.

Kolor:

  • Bezbarwny do słomkowego

Sposób użycia:

Ilość́ dodawanego rozcieńczalnika zależy od lepkości wyrobu i metody nakładania.
MALSOLWENT nr 1 należy dodawać́ małymi porcjami, stale mieszając.

 Atesty i Certyfikaty:

Produkt posiada Atest PZH.

Transport i przechowywanie:

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25oC.

Informacje

Pojemność

0.5l, 5l