Sklep

EKORUST

 

Opis produktu

EKORUST ekologiczny grunt antykorozyjny akrylowy na metal.

Czerwony tlenkowySzary jasny
Wyczyść

Opis

EKORUST jest wodorozcieńczalnym gruntem na bazie dyspersji akrylowych modyfikowanych pigmentami przeciwrdzewnymi i inhibitorami korozji.  EKORUST można nanosić na czyste lub lekko skorodowane powierzchnie metalowe, stal, żeliwo i cynk. EKORUST ma odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne, zapewniające dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy. EKORUST wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod następne powłoki EKODACHU lub EKOCYNKALU oraz innych farb. EKORUST stosowany jest przede wszystkim jako antykorozyjny grunt przeciwrdzewny do zabezpieczenie podłoża metalowego przed korozją i jako podkład pod farbę nawierzchniową. EKORUST można także stosować:
– jak wszystkie
farby antykorozyjne na czyste powierzchnie przygotowane do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1:2001 (zwyczajowo określane jako białe podłoże), np. przez piaskowanie lub śrutowanie,
na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy, czyli przygotowane do St 2 lub Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 np. po ręcznym lub mechanicznym usunięciu luźnej rdzy, zendry i starych łuszczących się farb,
– jako
farbę ochrony czasowej,
– do wymalowań pierwotnych lub renowacyjnych,
– jako podkład antykorozyjny pod inne farby nawierzchniowe.
EKORUST jako farba ekologiczna jest stosowany, gdy tradycyjne farby rozpuszczalnikowe stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub pożarowe.  EKORUST jest także stosowany, gdy ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo-ścierną lub, gdy po mechanicznej obróbce powierzchni pozostają częściowo dobrze przyczepne stare powłoki malarskie oraz produkty korozji. EKORUST przynosi wymierne efekty ekonomiczne, gdyż pozwala wyeliminować znaczną część wydatków na mechaniczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni do stopnia Sa 2 ½ wymaganego przed malowaniem tradycyjnymi farbami antykorozyjnymi.

Informacje

Kolor

Czerwony tlenkowy, Szary jasny

Pojemność

0.7L, 2.5l, 10l