POLCYNK 1K

POLCYNK 1K

609.00 1,206.00  z VAT

POLCYNK 1K jest jednoskładnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywic etylokrzemianowych, pigmentowanym antykorozyjnie pyłem cynkowym i utwardzanym pod wpływem wilgoci z powietrza.

Grunt ten charakteryzuje się:

  • dobrymi właściwościami mechanicznymi,
  • świetną̨ przyczepnością̨ do podłoża.

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

Opis

POLCYNK 1K farba etylokrzemianowa do gruntowania cynkowa 90%. POLCYNK 1K farba etylokrzemianowa do gruntowania cynkowa 90%

Przeznaczenie:

POLCYNK 1K stosowany jest do gruntowania stali, żeliwa i innych metali, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie. Powłoka odporna jest na działanie temperatury do +400 ̊C oraz na działanie rozpuszczalników i olejów.

Czas schnięcia:

  • pyłosuchość po 30 min.
  • suchość po 2 h.

Ponowne malowanie farbami chlorokauczukowymi w temp. 23±20C po 4 godz. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą̨ od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.

Kolor:

szary

Aplikacja:

pędzel,

natrysk pneumatyczny,

natrysk hydrodynamiczny.

POLCYNK 1K rozcieńczać́ Malsolwentem nr 5
w ilości 5-15% w zależności od sposobu malowania. Średnica dyszy urządzenia hydrodynamicznego:0,28-0,48 mm, ciśnienie w dyszy 120-200 barów, a kąt natrysku dobrać́ do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy natrysku pneumatycznym farbę̨ rozcieńczyć́ do lepkości 25-45 s wg kubka Forda Φ 4.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Są 21⁄2 wg PN ISO 8501-1:2001. Powierzchnie aluminiowe i ocynkowane powinny być́ szorstkowate oraz zmyte przy pomocy EKOSOLWENTU, dokładnie spłukane wodą i wysuszone.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być́ czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni nie powinna być́ niższa od +5 ̊C i wyższa od +35 ̊C w czasie malowania i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni powinna być́ wyższa o minimum 3 ̊C od punktu rosy. Wilgotność́ względna powietrza poniżej 50% wydłuża czas niezbędny do nałożenia następnej warstwy( do co najmniej 24 h) Utwardzanie powłoki przy niskiej wilgotności powietrza można przyspieszyć́ przez zraszanie wodą pomalowanej powierzchni. Przy natrysku hydrodynamicznym osiągalny zakres grubości suchej powłoki wynosi od 70 do 100 μm. Wraz z odpowiednim zestawem farb nawierzchniowych (np. Zestaw Malexim1) zapewnia doskonałą i długoterminową ochronnę przed korozją. Dobór warstwy nawierzchniowej zależy od warunków eksploatacji pokrycia.

Transport i przechowywanie:

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25oC.