INSTRUKCJA MALOWANIA METALI

INSTRUKCJA RAMOWA

1. NOWA KONSTRUKCJA STALOWA LUB ZE STALI OCYNKOWANEJ
  • Gładkie powierzchnie schropowacić papierem ściernym, szczotką drucianą lub przez obróbkę strumieniowo-ścierną w celu poprawy przyczepności.
  • Zmyć dokładnie wodą z detergentem Ekosolwent.
  • Malować zgodnie z instrukcją ogólną.
2. KONSTRUKCJA STALOWA SKORODOWANA
  • Usunąć luźne produkty korozji stali.
  • Zmyć dokładnie wodą z detergentem Ekosolwent.
  • Malować zgodnie z instrukcją ogólną.
3. KONSTRUKCJA ZE STALI OCYNKOWANEJ SKORODOWANA
  • Usunąć produkty korozji cynku do uzyskania metalicznego podłoża.
  • Zmyć dokładnie wodą z detergentem Ekosolwent.
  • Malować zgodnie z instrukcją.
4. OPTYMALNA TEMPERATURA MALOWANEGO PODŁOŻA: 15-30°C