INSTRUKCJA MALOWANIA RENOWACYJNEGO

INSTRUKCJA RAMOWA

1. POWŁOKI MALARSKIE CZYSTE I GŁADKIE
  1. Gładkie powierzchnie lekko schropowacić.
  2. Zmyć dokładnie wodą z detergentem Ekosolwent.
  3. Malować zgodnie z instrukcją ogólną.
2. MALOWANIE RENOWACYJNE STARYCH POWŁOK MALARSKICH
Ten rodzaj podłoża wymaga szczególnej staranności na etapach szacowania jakości starych powłok i przygotowania podłoża do malowania.
  1. Starannie sprawdzić przyczepność starych powłok, szczególnie na starych blachach ocynkowanych.
  2. Wykonawca powinien sporządzić protokół z oględzin i ustalić z inwestorem dalszy tok prac malarskich.
  3. Usunąć słabo przylegające stare powłoki.
  4. Odsłonięte podłoże metalowe starannie oczyścić z luźnych produktów korozji.
  5. Zmyć dokładnie wodą z detergentem Ekosolwent.
  6. Malować zgodnie z instrukcją malowania renowacyjnego.

Po zakończeniu pracy sporządzić protokół powykonawczy.

3. OPTYMALNA TEMPERATURA MALOWANEGO PODŁOŻA: 15-30°C