INSTRUKCJA MALOWANIA DACHÓW

INSTRUKCJA RAMOWA

1. NOWY DACH Z BLACHY STALOWEJ LUB OCYNKOWANEJ
a. Gładką powierzchnię lekko schropowacić papierem ściernym lub szczotką drucianą w celu poprawienia przyczepności.
b. Zmyć dokładnie wodą z detergentem EKOSOLWENT.
c. Malować zgodnie z instrukcją.
2. DACH Z BLACHY STALOWEJ SKORODOWANEJ
a. Usunąć luźne produkty korozji.
b. Zmyć dokładnie wodą z EKOSOLWENTEM.
c. Malować zgodnie z instrukcją.
3. DACH Z BLACHY OCYNKOWANEJ SKORODOWANEJ
a. Usunąć produkty korozji cynku do uzyskania metalicznego podłoża.
b. Zmyć dokładnie wodą z detergentem EKOSOLWENT.
c. Malować zgodnie z instrukcją.
4. MALOWANIE RENOWACYJNE STARYCH POWŁOK
UWAGA! Ten rodzaj podłoża wymaga szczególnej staranności na etapach szacowania jakości starych powłok i przygotowania podłoża do malowania.
  1. Starannie sprawdzić przyczepność starych powłok szczególnie blach ocynkowanych.
  2. Wykonawca powinien sporządzić protokół przedwykonawczy z oględzin i ustalić z inwestorem dalszy tok prac malarskich oraz ich kosztorys.
  3. Usunąć słabo przylegające powłoki.
  4. Odsłonięte podłoże stalowe starannie oczyścić z luYnych produktów korozji.
  5. Odsłonięte podłoże ocynkowane starannie oczyścić z produktów korozji cynku do uzyskania metaliczneg podłoża.
  6. Zmyć dokładnie wodą z detergentem EKOSOLWENT.
  7. Malować zgodnie z instrukcją malowania renowacyjnego.
  8. Po zakończeniu pracy sporządzić protokół powykonawczy.
5. OPTYMALNA TEMPERATURA MALOWANEGO PODŁOŻA: 15-30°C