MALOWANIE DACHÓW I METALI

PODRĘCZNIK MALOWANIA DACHÓW I METALI

Niniejszy podręcznik malowania dachów i metali ma za zadanie, przede wszystkim pomóc i ułatwić przeciętnemu użytkownikowi wykonanie malowania we własnym zakresie.
Podręcznik wyjaśnia krok po kroku:
  • jak ocenić stan techniczny blach i konstrukcji metalowych pod kątem ich przygotowania do malowania,
  • jak sprawdzić jakość i stopień przyczepności do podłoża starych powłok malarskich, przed przystąpieniem do malowania renowacyjnego,
  • jak postępować w czasie prowadzenia prac malarskich.
Podręcznik zawiera szereg prostych i praktycznych porad, które przybliżą lub rozwiną posiadaną wiedzę na temat domowych sposobów malowania. Mamy nadzieję, że niektóre z tych porad pozwolą uniknąć błędów nieświadomie popełnianych przez przeciętnych użytkowników farb. Błędy te często towarzyszą wydawałoby się prostym czynnościom, związanym z przygotowaniem podłoża przed malowaniem jak i z samym malowaniem. Chociaż opracowanie kierowane jest przede wszystkim do inwestora typu „Kowalski”, to mamy nadzieję, że sięgną po nie również handlowcy i sprzedawcy, a nawet wykonawcy.

Podczas wykonywania profesjonalnych prac malarskich,postępując zgodnie z naszą instrukcją można uzyskać ochronny system malarski o trwałości średniej (M) od 5 do 15 lat dla kategorii korozyjności C2/C3, czyli atmosfery wiejskie i miejskie średnio zanieczyszczone. Jednakże, w trakcie wszystkich profesjonalnych wymalowań antykorozyjnych należy stosować się do wytycznych i zaleceń zawartych w obowiązujących w Polsce normach: PN-ISO 8501, 8502, 8503, 8504 i 12944 oraz skonsultować się z producentem farb.