Polityka Jakości

Polityka Jakości

Deklaracja polityki jakości

System Jakości funkcjonujący w Spółce Malexim jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2000 „Systemy zarządzania jakością.

Przy projektowaniu Systemu Jakości w Spółce uwzględniono obowiązujące akty prawne i wymagania prawne, których Spółka musi przestrzegać w swojej działalności.

Deklarujemy, że w swojej działalności postępujemy zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i Ogólnych Procedurach Systemu Jakości opartych na normie PN-EN ISO 9001: 2000.

Deklarujemy, że wszyscy nasi Klienci mają jednakowe prawo dostępu do naszych usług, jak i informacji o obowiązującym w naszej Spółce Systemie Jakości.
Generalną zasadą przyjętą w Spółce jest nieodstępowanie od udokumentowanej Polityki Jakości.
We wszystkich obszarach naszej działalności dążymy do unikania błędów i ich konsekwentnego usuwania przez zapobieganie.

Naszym najważniejszym kryterium jakości jest zadowolenie Klientów.

Wymagania i zastrzeżenia Klienta muszą być spełnione przez nasze zobowiązania i zgodność wyrobów z przyjętymi warunkami. Każda dostawa powinna umacniać rekomendację naszej Spółki.

Poprzez realizowanie Polityki Jakości chcemy osiągnąć następujące cele: zapewnienie wysokiej jakości produkcji i usług; utrzymanie zaufania Klientów; wykazanie kompetentności w zakresie wykonywanej działalności.

Zapewnienie realizacji i rozwoju procesów jakościowych jest zadaniem naszych pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni i zapoznani z dokumentami opisującymi System Jakości i zobowiązali się do ich przestrzegania.